Jakt

Slider

Säljakt > | Ejderjakt > | Andjakt> | Alfågeljakt >

Hangö – naturlig plats för sälar och sjöfåglar

Hangö hör till de bästa platserna att jaga säl och sjöfågel på längs den Finska kusten. Vattenområden kring Hangö är ett paradis för sälar och den sydligaste spetsen i Finland erbjuder ett naturligt vilo- och födoområde för miljontals flyttfåglar. Jaktområdet är 200000 hektar.